ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

13.10.2023

Η Κοινοπραξία Κτηματολόγιο Μαγνησίας ενημερώνει όσες και όσους είναι κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων πως την 17η Οκτωβρίου 2023 ξεκινάει η Ανάρτηση Κτηματολογικών Στοιχείων. 

Η διαδικασία της Ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Κτηματογράφησης. 

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους ΕΔΩ, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:  

  • Την  περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)  
  • Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα) 

Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια. 

Τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες θα αναρτηθούν στο Γραφείo Κτηματογράφησης και θα παραμείνουν αναρτημένα επί δύο (2) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 17η Οκτωβρίου 2023. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία να υποβάλει αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων κατά των στοιχείων της Ανάρτησης ηλεκτρονικά μέσω των «Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» του Ελληνικού Κτηματολογίου στο www.ktimatologio.gr, ή στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού. Περισσότερες λεπτομέρειες και εφαρμογή ραντεβού ΕΔΩ

Για τους κατοίκους αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες. Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος, η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι 19-04-2024. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Από την έναρξη της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 (που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο)

Συνοπτικά οι περιοχές:

  • Καλλικρατικό Δήμο Βόλου και συγκεκριμένα για τους προ Καποδιστριακούς Ο.Τ.Α.: ΓΛΑΦΥΡΩΝ – ΣΕΣΚΛΟΥ – ΑΪΔΙΝΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ
  • Καλλικρατικό Δήμο Αλμυρού σε όλους τους προ Καποδιστριακούς Ο.Τ.Α.: ΑΛΜΥΡΟΥ – ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ – ΚΟΚΚΩΤΩΝ – ΚΡΟΚΙΟΥ– ΚΩΦΩΝ – ΠΛΑΤΑΝΟΥ– ΦΥΛΑΚΗΣ – ΑΝΑΒΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ – ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ– ΠΤΕΛΕΟΥ – ΣΟΥΡΠΗΣ – ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ – ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΕΩΣ – ΒΡΥΝΑΙΝΩΝ– ΔΡΥΜΩΝΟΣ
  • Καλλικρατικό Δήμο Ρήγα Φεραίου σε όλους τους προ Καποδιστριακούς Ο.Τ.Α.: ΚΑΝΑΛΙΩΝ – ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ – ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ – ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ – ΑΕΡΙΝΟΥ – ΜΙΚΡΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ
  • Καλλικρατικό Δήμο Νοτίου Πηλίου και συγκεκριμένα για τους προ Καποδιστριακούς Ο.Τ.Α.: ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ – ΜΕΤΟΧΙΟΥ – ΛΑΥΚΟΥ – ΜΗΛΙΝΑΣ – ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ – ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
  • Καλλικρατικό Δήμο Σκοπέλου σε όλους τους προ Καποδιστριακούς Ο.Τ.Α.: ΣΚΟΠΕΛΟΥ – ΓΛΩΣΣΑΣ – ΚΛΗΜΑΤΟΣ

Αναλυτικός πίνακας περιοχών:

Π.Ε.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ

ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ

ΑΪΔΙΝΙΟΥ

ΓΛΑΦΥΡΩΝ

ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ

ΣΕΣΚΛΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΕΩΣ

ΑΝΑΒΡΑΣ

ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

ΒΡΥΝΑΙΝΗΣ

ΔΡΥΜΩΝΟΣ

ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΚΟΚΚΩΤΩΝ

ΚΡΟΚΙΟΥ

ΚΩΦΩΝ

ΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΠΤΕΛΕΟΥ

ΣΟΥΡΠΗΣ

ΦΥΛΑΚΗΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

ΛΑΥΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΟΥ

ΜΗΛΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ

ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ

ΑΕΡΙΝΟΥ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

ΚΕΡΑΣΕΑΣ

ΜΙΚΡΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ

ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΓΛΩΣΣΗΣ