Έναρξη Προανάρτησης σε περιοχές των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

06.06.2022

Άρχισε στις 6 Ιουνίου 2022, η διαδικασία της προανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων, για όσους δήλωσαν την ακίνητη περιουσία τους που βρίσκεται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. 

Μέσω της ηλεκτρονικής προανάρτησης, οι ιδιοκτήτες των περιοχών αυτών, οι οποίοι έχουν λάβει ήδη ατομικά τις σχετικές ενημερώσεις, μπορούν, μέχρι την 20η Ιουλίου 2022, να διορθώσουν εύκολα, γρήγορα και δωρεάν, τυχόν λάθη στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο. 

Μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου,

https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/proanartisi,

για 45 ημέρες, οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet, έχουν πρόσβαση στην καταγραφή των δικαιωμάτων τους και της γεωγραφικής απεικόνισης των ακινήτων τους. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:  
•    Την  περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)  
•    Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα) 

Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Προανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.

Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης στοιχείων (μέχρι την 20η Ιουλίου 2022) ηλεκτρονικά, στα αντίστοιχα mail του Γραφείου Κτηματογράφησης ή διά ζώσης, κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Σε περίπτωση που δεν έχουν δηλώσει στο Κτηματολόγιο την ακίνητη περιουσία τους έχουν ακόμα περιθώριο να το κάνουν ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή στο τοπικό Γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού. Μετά τις διορθώσεις της προανάρτησης, θα ακολουθήσει η διαδικασία της ανάρτησης, για την οποία οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εκ νέου.

Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της προανάρτησης, είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα που δήλωσαν θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.
             
Ακολουθούν οι περιοχές και τα στοιχεία επικοινωνίας.

  • Καλλικρατικό Δήμο Βόλου και συγκεκριμένα για τους προ Καποδιστριακούς Ο.Τ.Α.: ΓΛΑΦΥΡΩΝ – ΣΕΣΚΛΟΥ – ΑΪΔΙΝΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ
  • Καλλικρατικό Δήμο Αλμυρού σε όλους τους προ Καποδιστριακούς Ο.Τ.Α.: ΑΛΜΥΡΟΥ – ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ – ΚΟΚΚΩΤΩΝ – ΚΡΟΚΙΟΥ– ΚΩΦΩΝ – ΠΛΑΤΑΝΟΥ– ΦΥΛΑΚΗΣ – ΑΝΑΒΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ – ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ– ΠΤΕΛΕΟΥ – ΣΟΥΡΠΗΣ – ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ – ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΕΩΣ – ΒΡΥΝΑΙΝΩΝ– ΔΡΥΜΩΝΟΣ
  • Καλλικρατικό Δήμο Ρήγα Φεραίου σε όλους τους προ Καποδιστριακούς Ο.Τ.Α.: ΚΑΝΑΛΙΩΝ – ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ – ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ – ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΩΝ – ΑΕΡΙΝΟΥ – ΜΙΚΡΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ
  • Καλλικρατικό Δήμο Νοτίου Πηλίου και συγκεκριμένα για τους προ Καποδιστριακούς Ο.Τ.Α.: ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ – ΜΕΤΟΧΙΟΥ – ΛΑΥΚΟΥ – ΜΗΛΙΝΑΣ – ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ – ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
  • Καλλικρατικό Δήμο Σκοπέλου σε όλους τους προ Καποδιστριακούς Ο.Τ.Α.: ΣΚΟΠΕΛΟΥ – ΓΛΩΣΣΑΣ – ΚΛΗΜΑΤΟΣ

 

Έναρξη Προανάρτησης σε περιοχές των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων


Η Προανάρτηση αποτελεί την προκαταρκτική ενημέρωση των δικαιούχων, έπειτα από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης και πριν τη διενέργεια της Ανάρτησης.

Στόχος της Προανάρτησης είναι η ενημέρωση των συλλεχθέντων στοιχείων, πριν την Ανάρτηση, μέσω της επιβεβαίωσης της ορθότητάς τους και της υπόδειξης τυχόν σφαλμάτων από τους δικαιούχους.

Για σαράντα πέντε (45) μέρες, οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων τους, τα οποία δήλωσαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Με τον τρόπο αυτό, οι δικαιούχοι λαμβάνουν γνώση πριν την Ανάρτηση, της καταγραφής των δικαιωμάτων τους και της γεωγραφικής απεικόνισης των ακινήτων τους και

  • Εφόσον συμφωνούν με τα στοιχεία αυτά, δε χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια.
  • Στην περίπτωση που δεν συμφωνούν με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία, έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεξέτασης στοιχείωνατελώς, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της Προανάρτησης, με αποστολή της αίτησης με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που εμφανίζεται στην καρτέλα «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται να επισκεφτούν το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή της αίτησης με email, μπορούν να την καταθέσουν στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Μετά την ολοκλήρωση της Προανάρτησης, θα ακολουθήσει η εξέταση των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων που θα υποβληθούν, η αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων και σε επόμενο στάδιο η διαδικασία της Ανάρτησης, για την οποία οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εκ νέου.

Η συμμετοχή σας στη διαδικασία της Προανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζετε ότι τα δικαιώματα που δηλώσατε θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

 

Υποβολή αίτησης επανεξέτασης στοιχείων ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά

Ιστοσελίδα: https://proanartisi.ktimatologio-magnisias.gr  

ή στα παρακάτω e-mail με χρήση των κατάλληλων εντύπων

Για τον Δήμο Αλμυρού: proan.almyros@ktimatologio-magnisias.gr
Για τους Δήμους Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Σκοπέλου: proan.provoliki@ktimatologio-magnisias.gr
Για τον Δήμο Ρήγα Φεραίου: proan.rfereos@ktimatologio-magnisias.gr

Εφόσον δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή, οι αιτήσεις επανεξέτασης κατατίθενται και στο Γραφείο Κτηματογράφησης

Γραφείο Κτηματογράφησης
Πανθεσσαλικό Στάδιο (Αίθουσες κτιρίου 24, 1Τ 453, 53Α, 1Τ 461), Σταδίου 90, ΤΚ 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00-16.00 και κάθε Τετάρτη 8.00-20.00 (κατόπιν ραντεβού)

Τηλεφωνικό κέντρο 2421025288

Email: info@ktimatologio-magnisias.gr  (για πληροφορίες)

Γενικές Πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο 210-6505600  (8:30 έως 15:30)  και στο www.ktimatologio.gr