Ενημέρωση ενόψει δημιουργίας κτηματολογικής βάσης της ανάρτησης.

13.01.2020

Σας ενημερώνουμε ότι οι Δηλώσεις του Ν.2308/1995, για τις οποίες συμπληρώθηκε η φόρμα εμπρόθεσμης προσέλευσης ή κατατέθηκαν αντίστοιχες καταστάσεις-λίστες δικαιωμάτων με την υποχρέωση να προσκομιστούν τα λοιπά έγγραφα και οι εκκρεμότητες μελλοντικά και έως 29/02/2020 στο Γραφείο Κτηματογράφησης στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, προκειμένου είτε να θεωρηθούν εμπρόθεσμες, είτε ακόμα και να συμπεριληφθούν στην κτηματολογική βάση της ανάρτησης, θα πρέπει να καταχωρηθούν οριστικά στο σύστημα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, χωρίς οποιαδήποτε εκκρεμότητα, έως 29/02/2020.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι δυνατότητες του Γραφείου Κτηματογράφησης σε νομικό έλεγχο και σε ρυθμό καταχώρησης είναι συγκεκριμένες, ως εκ τούτου, στην περίπτωση που προσκομιστούν οι δηλώσεις σας τις τελευταίες ημέρες του Φεβρουαρίου, η έγκαιρη καταχώρηση τους θα είναι τεχνικά αδύνατη.

Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε, δεδομένου ότι οι ήδη προσκομισθείσες δηλώσεις παρουσιάζουν ελλείψεις και εκκρεμότητες σε ποσοστό άνω του 50%, να επισπεύσετε την υποβολή των υπολοίπων δηλώσεων το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία δυσάρεστων καταστάσεων για όλους μας.

Εκ της Κοινοπραξίας