Έντυπα
  • Έντυπα Δ1 και Δ2 για εκτύπωση και συμπλήρωση

Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995​. Το έντυπο Δ1 χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες (πλην των νομικών προσώπων) για τις περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά.

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995. Το έντυπο Δ2 χρησιμοποιείται από τα νομικά πρόσωπα για τις νέες περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά, καθώς και από όλους τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα για τις περιοχές που κτηματογραφήθηκαν το 2008 (π.χ. ΟΤΑ Βόλου).

 

  • Έντυπα Δ1 και Δ2 με «ανοιχτά» πεδία για ψηφιακή συμπλήρωση

Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Τα συγκεκριμένα έντυπα Δ1 και Δ2 δεν χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσης παρά μόνο για ψηφιακή συμπλήρωση και επιτόπια κατάθεση στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

 

  • Για την ηλεκτρονική αποστολή δείτε την ενότητα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο


    Link για τον Οδηγό Κτηματογράφησης για τον Πολίτη: