Γραφείο Κτηματογράφησης Γαλατσίου

Λεωφόρος Βεϊκου 137,
11146, Γαλάτσι,
Αθήνα
Τηλ: 2102224009

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/95