Παράταση προθεσμίας συλλογής δηλώσεων σε Μαγνησία και Σποράδες.

13.09.2019
Παράταση προθεσμίας συλλογής δηλώσεων σε Μαγνησία και Σποράδες.

Παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο από το ΥΠΕΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
13 Σεπτεμβρίου 2019

Παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο

....
9. Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για το Ελληνικό Δημόσιο από την 13 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την 29 Νοεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ...