Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Η σύνταξη του κτηματολογίου (κτηματογράφηση) μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων  που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο/α ακίνητο/α, όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας στα κτηματολογικά διαγράμματα. Η διαδικασία της κτηματογράφησης αφορά τους ΟΤΑ του υπολοίπου Μαγνησίας, όπως αυτοί εμφανίζονται στη σύμβαση ΚΤ5-11 των μελετών κτηματογράφησης ΚΤΗΜΑ16 και η ιστοσελίδα https://www.ktimatologio-magnisias.gr/ (εφεξής “Ιστοσελίδα”) αποτελεί εργαλείο αυτής. Η εν λόγω Ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ” (εφεξής "Κοινοπραξία" ή "Εμείς"), η οποία και διαχειρίζεται τη λειτουργία της.

 

Η “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ” ανέλαβε από την εταιρία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. - ΕΚΧΑ Α.Ε.» και ήδη ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, τη μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους ΟΤΑ Αγίας Τριάδας, Αγίου Ιωάννη, Άγιοι Θεόδωροι, Αλμυρού, Αμαλιάπολης, Ανάβρας, Ανθότοπου, Αχιλλείου, Βρύναινας, Δρυμώνα, Ευξεινούπολης, Κοκκωτών, Κροκίου, Κωφών, Πλάτανου, Πτελεού, Σούρπης, Φυλακής, Αϊδινίου, Γλαφυρών, Μικροθηβών, Σέσκλου, Αργαλαστής, Λαύκου, Μετοχίου, Μηλίνας, Προμυρίου, Τρικερίου, Αγιου Γεωργίου Φερών, Αερινού, Βελεστίνου, Καναλιών, Κεραμιδίου, Κερασιάς, Μικρου Περιβολακίου, Περίβλεπτου, Ριζόμυλου, Στεφανοβικείου, Γλώσσας, Κλήματος και Σκοπέλου.

H προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι πολύ σημαντική για εμάς και λαμβάνουμε μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή όταν μας επισκέπτεσθε. Η παρούσα πολιτική παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα και πως χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομά σας ή τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της παρούσας πολιτικής, καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες. 

Η “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ” κατά την εκτέλεση του άνω έργου κρίνει το απόρρητο δεδομένων ως ένα θεμελιώδες συστατικό στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η πολιτική απορρήτου μας και οι πρακτικές μας εστιάζουν στην συλλογή, το μοίρασμα και την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών κατάλληλα και νόμιμα, ενώ χορηγούν απόρρητο, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα.

Η “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ” βρίσκεται σε συμφωνία με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (ΓΚΠΔ ή GDPR), ο οποίος είναι μία άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη. Ο Κανονισμός δημιουργεί κάποια νέα δικαιώματα για τα άτομα και ενισχύει μερικά από τα δικαιώματα που υπήρχαν υπό την οδηγία 95/46/EΚ, η οποία καταργείται από τις 25 Μαΐου του 2018. Η παρούσα πολιτική έγινε συμμορφούμενη με τον ΓΚΠΔ και με τις όποιες εθνικές εφαρμογές αυτού.

Η πολιτική απορρήτου βρίσκεται υπό την ευθύνη της Κ/Ξ η οποία έχει τη συνολική ευθύνη της βεβαίωσης συμμόρφωσης. Η Κ/Ξ είναι η υπεύθυνη της προστασίας δεδομένων και θα καθορίσει τους σκοπούς και τα μέσα της συλλογής προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται και συγκεντρώνονται

 

Ποια στοιχεία σας επεξεργαζόμαστε

Το https://www.ktimatologio-magnisias.gr/ συλλέγει και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα εντός της Ε.Ε. και θα μπορεί να αποδεικνύει συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ε.Ε. όπως επίσης και με τις αρχές μας που ορίζονται εδώ. Η παρούσα πολιτική αντιπροσωπεύει τμήμα της εφαρμοστέας πολιτικής GDPR της Κοινοπραξίας. Η δήλωση εξηγεί το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε από τους επισκέπτες και πως χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Ειδικότερα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα στοιχεία σας:

  • Προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο και
  • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση κατοικίας και email

 

Επίσης, συγκεντρωτικά στοιχεία συλλέγονται από την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα και εμφανίζουν τις προτιμήσεις σας, τη συχνότητα των επισκέψεών σας, τη διάρκεια αυτών κ.ά. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται αυτόματα μέσω των cookies, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα και συνδυάζονται με παρεμφερή στοιχεία που έχουμε συλλέξει για άλλους επισκέπτες.

Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για την πορεία της μελέτης κτηματογράφησης της σύμβασης ΚΤ5-11 του υπολοίπου Μαγνησίας, τις διάφορες προθεσμίες έναρξης και λήξης των φάσεων της Κτηματογράφησης, διάφορα νέα όπως πληροφορίες για τη λειτουργία των Γραφείων Κτηματογράφησης και Ενημέρωσης, αλλαγές στη νομοθεσία, ενημέρωση σχετικά με ημερίδες και εκδηλώσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν και αντίστοιχα θέματα.

 

Cookies

Η “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ” διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει ΜΗ προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών (τύπος φυλλομετρητή [browser], είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου, ημερομηνία και ώρα πλοήγησης στην ιστοσελίδα κλπ) ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή του επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Μας επιτρέπουν να εξυπηρετούμε καλύτερα και πιο αποδοτικά τους επισκέπτες κι για να είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε και βελτιώσουμε περαιτέρω την ιστοσελίδα μας.  Τα συγκεκριμένα cookies δεν συλλέγουν κανενός είδους προσωπική πληροφορία για τους επισκέπτες μας.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies ή επιθυμείτε να ειδοποιείστε όταν τοποθετείται ένα cookie μπορείτε να ρυθμίσετε κατάλληλα τον browser σας, εάν υπάρχουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις. Εάν επιλέξετε να αρνηθείτε την τοποθέτηση cookies, έχετε υπόψιν σας ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τις διαδραστικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας ή δεν θα μπορέσετε να κατεβάσετε συγκεκριμένο υλικό ή/και να λάβετε μέρος σε συγκεκριμένες συναλλαγές της (π.χ. κλείσιμο ραντεβού για καταθέσεις δηλώσεων κ.α.).

 

Σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας

Η πλειοψηφία των υπηρεσιών του ιστοτόπου μας παρέχεται χωρίς τη συλλογή πληροφοριών που ταυτοποιούν τους επισκέπτες μας. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τις ανάγκες προσωπικής επικοινωνίας με τους επισκέπτες μας, ή τις ανάγκες απάντησης στις ερωτήσεις τους προκειμένου να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τυχόν αιτήματά τους, όπως π.χ. το κλείσιμο ραντεβού για κατάθεση δηλώσεων, ή για να είναι δυνατό στην “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ” να λειτουργήσει και να βελτιώσει τις υπηρεσίες της. Τα δεδομένα αυτά περιέχουν όνομα, διεύθυνση, email και αριθμό τηλεφώνου. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις που οι επισκέπτες συναινέσουν σε επικοινωνία για να πληροφορήσουμε δωρεάν σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

 

Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας

Προσωπικά δεδομένα δεν θα μοιράζονται με τρίτα μέρη, εκτός υπό περιστάσεις όπου τέτοιο μοίρασμα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας, ή απαιτείται εκ του νόμου. Περιστασιακά υπογράφουμε με άλλες εταιρείες και εταιρικούς συνεργάτες να δουλεύουν για λογαριασμό μας, τέτοιους όπως εξωτερικούς δικηγόρους να χειριστούν μία αίτηση ή με τεχνολογικές εταιρείες για διαχείριση και διανομή συστημάτων και τεχνολογίες να ενισχύουν τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες και θα μοιραστούμε απαραίτητες πληροφορίες σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θα ανακοινώσουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη για τον σκοπό του να επιτρέψουμε σε αυτούς να εμπορευτούν τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες στους επισκέπτες μας. Οι επισκέπτες που δεν επιθυμούν να μοιραστούμε πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με το ktimatologio-magnisias@gmail.com.

Σε ορισμένες συνθήκες, μπορεί να ζητηθεί στην “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ” να ανακοινώσει προσωπικές πληροφορίες προς απάντηση σε νόμιμα αιτήματα από επόπτες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του ΓΚΠΔ. Μπορεί επίσης και να ανακοινώσουμε προσωπικές πληροφορίες αν απαιτείται από τον νόμο, όπως και να συμμορφωθούμε με μία κλήση ή άλλες νομικές διαδικασίες, όταν πιστεύουμε με καλή πίστη ότι η ανακοίνωση είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, να προστατεύσουμε την ασφάλεια των επισκεπτών μας ή την ασφάλεια άλλων, να διερευνήσουμε απάτη, ή να απαντήσουμε σε ένα κυβερνητικό αίτημα. 

 

Ανήλικοι Χρήστες

Δεν επιτρέπεται σε χρήστες που είναι ανήλικοι να μας παρέχουν προσωπικά δεδομένα και να εγγραφούν στην Ιστοσελίδα.

Η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων και η παροχή προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του χρήστη θα τεκμαίρει ότι αυτός είναι ενήλικος, ήτοι άνω των 18 ετών.

 

Ασφάλεια και τρόποι προστασίας των δεδομένων – Αποποίηση ευθύνης

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια, εφαρμόζουμε και διατηρούμε σωστά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε προσωπικά δεδομένα ενάντια σε συμπτωματική ή μη νόμιμη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση, ιδιαίτερα όπου η επεξεργασία εμπλέκει τη μεταφορά των δεδομένων μέσω ενός δικτύου και ενάντια σε όλες τις άλλες μη νόμιμες μορφές επεξεργασίας.

Η “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ” είναι υπεύθυνη για και θέλει να μπορεί σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή να αποδείξει συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ όπως επίσης και με τις αρχές μας που ορίζονται εδώ. Η Κ/Ξ θα διατηρήσει αρχεία των επεξεργασμένων δραστηριοτήτων υπό την ευθύνη της που περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον ΓΚΠΔ,  όπου είναι εφαρμοστέα και θα καταστήσει τα αρχεία διαθέσιμα στους επόπτες κατόπιν απαίτησης.

Οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με αυτή την πολιτική μπορεί να απευθυνθεί στο ktimatologio-magnisias@gmail.com

Η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής της ιστοσελίδας για τους όρους προστασίας των και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

 

Παράπονα

Οι επισκέπτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία αναφορικά με τη συλλογή από μέρους μας των προσωπικών δεδομένων. Όλα τα ερωτήματα και τα παράπονα θα αντιμετωπίζονται εγκαίρως σε συμφωνία με εσωτερικές διαδικασίες.

Στο απίθανο γεγονός που οι επισκέπτες έχουν υποφέρει βλάβη λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους υπό την πολιτική προστασίας δεδομένων και η Κοινοπραξία δεν έχει αντιμετωπίσει την καταγγελία με έναν επαρκή τρόπο, οι επισκέπτες μπορούν να παραπονεθούν επισήμως στην αρμόδια Αρχή.

Παράπονα μπορούν να υποβληθούν στο ktimatologio-magnisias@gmail.com.

 

Τα δικαιώματά σας

Η Κοινοπραξία διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε.

Ενημερώνουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας ότι έχουν δικαίωμα:

  • πρόσβασης στα δεδομένα τους
  • διόρθωσης των δεδομένων τους σε περίπτωση ανακρίβειας
  • διαγραφής των δεδομένων τους
  • περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων τους
  • εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων τους
  • καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων τους.

 

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ” διατηρεί το δικαίωμα να κάνει προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική, οποιαδήποτε στιγμή π.χ. λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική δομή της Κ/Ξ, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Στο κάτω μέρος της παρούσας πολιτικής βρίσκεται η ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για τελευταία φορά. Εάν η κοινοπραξία αλλάξει ουσιωδώς τις πρακτικές της αναφορικά με τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων από την ιστοσελίδα της, τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών θα συνεχίσουν να διέπονται από την πολιτική κάτω από την οποία συλλέχθηκαν, εκτός εάν οι επισκέπτες ειδοποιήθηκαν και δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις για την αλλαγή. Προτρέπουμε όλους τους επισκέπτες μας να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες πάνω στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα https://www.ktimatologio-magnisias.gr/