Σύνδεσμοι

 

Ελληνικό Κτηματολόγιο:   ktimatologio.gr

 

Εντοπισμός Ακινήτου:   gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx 

 

Υποβολή Δήλωσης με Ηλεκτρονικό Τρόπο:   www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/home_Page.aspx

 

Φόρμα Έγκαιρης Προσέλευσης:   https://forms.gle/D5XN1bsaeU1eL7YG6

 

Κυρωμένοι Δασικοί Χάρτες:   gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/