Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Έκανα τη δήλωση στο Κτηματολόγιο χωρίς τοπογραφικό. Μπορώ να το υποβάλλω μεταγενέστερα;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα αίτησης κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων, όπως είναι το τοπογραφικό. Χρειάζεται να έχετε και το αποδεικτικό της δήλωσης.

 

 

 • Τι γίνεται με τα ακίνητα που δεν θα δηλώσει κανείς;

Τα ακίνητα αυτά καταγράφονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, η οποία διαρκεί περίπου 4 χρόνια, ακολουθεί προθεσμία 7 ετών τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για το Ελληνικό Δημόσιο, τους κατοίκους εξωτερικού και τους μόνιμα εργαζόμενους στο εξωτερικό.Ειδικά για τις περιοχές των προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999, η παραπάνω προθεσμία είναι δεκατετραετής (14) τόσο για τους κατοίκους του εσωτερικού όσο και για τους κατοίκους εξωτερικού.

 

 

 • Έχω υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο. Υπάρχει περίπτωση να κληθώ στο Γραφείο Κτηματογράφησης;

Ναι, εφόσον τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν είναι επαρκή για τον εντοπισμό της θέσης και των ορίων του ακινήτου σας, θα κληθείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης προκειμένου να υποδείξετε το ακίνητό σας στους χάρτες που θα σας υποδειχθούν από το προσωπικό του Γραφείου. 

 

 

 • Μπορώ να κάνω δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο με δικαίωμα για το οποίο εχω μόνο προσύμφωνο

Το προσύμφωνο είναι πράξη μη μεταγράψιμη στο Υποθηκοφυλακείο, συνεπώς δεν σας κατοχυρώνει ότι κατέχετε το ακίνητο. Θα πρέπει να προβείτε σε διόρθωση τέτοιου είδους εκκρεμοτήτων προκειμένου να υποβάλετε τη δήλωσή σας στο Κτηματολόγιο. Σημειώστε ιδιαίτερα το εξής: Αν έχουν συμπληρωθεί 20 χρόνια από την υπογραφή του προσυμφώνου και κατέχετε το ακίνητο, τότε μπορείτε να το δηλώσετε με το δικαίωμα της έκτακτης χρησικτησίας και να προσκομίσετε το προσύμφωνο ως αποδεικτικό της άσκησης χρησικτησίας. 

 
 
 • Έχω υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο και τώρα θέλω να πουλήσω το ακίνητό μου. Είναι απαραίτητη η επισύναψη πιστοποιητικού Κτηματολογίου;
Όχι, δεν απαιτείται επισύναψη πιστοποιητικού ή βεβαίωσης υποβολής δήλωσης για να μεταβιβάσετε το ακίνητό σας. Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να δηλώσει το ακίνητο που αποκτά τώρα στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, και μάλιστα εντός ενός μηνός από την ημέρα που θα το μεταγράψει στο Υποθηκοφυλακείο. Σημειώνουμε ότι η δήλωση αυτή δεν είναι εκπρόθεσμη, αλλά προβλέπεται από το νόμο με σκοπό την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης κατά το μεταβατικό στάδιο της κτηματογράφησης (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδω ). Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου θα χρειαστεί για σύνταξη συμβολαίου, συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και καταχώρηση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο που αφορά το ακίνητο σας μετά την ανάρτηση.
 
 
 • Ποια περιοχή ορίζεται ως αγροτική και πως μπορώ να μάθω αν η περιοχή που με ενδιαφέρει είναι χαρακτηρισμένη ως τέτοια;
Ως αγροτική στους κτηματολογικούς χάρτες ορίζεται η περιοχή  η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισμού προϋφισταμένου του 1923  ή εκτός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηματικής δόμησης.
Αν το ακίνητό σας βρίσκεται εκτός σχεδίου θα πρέπει να  απευθυνθείτε στο οικείο Γραφείο Κτηματογράφησης για να μάθετε εάν βρίσκεται σε χαρακτηρισμένη αγροτική ή αστική περιοχή.    

 

 • Σε περίπτωση που αδυνατώ να μεταβώ στο Κτηματολογικό Γραφείο για να παραλάβω τα πιστοποιητικά που ζήτησα με αίτησή μου, μπορεί να τα παραλάβει τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό μου;

Στα έντυπα των αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών υπάρχει θέση για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του προσώπου, που επιθυμείτε να παραλάβει τα αιτούμενα πιστοποιητικά για λογαριασμό σας, σε περίπτωση δικής σας αδυναμίας παραλαβής. Το πρόσωπο που θα υποδείξετε μπορεί να παραλάβει για λογαριασμό σας  τα πιστοποιητικά που ζητήσατε με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

 

 • Τι θεωρείται βοηθητικός χώρος; Πότε οι αποθήκες και τα πάρκινγκ δηλώνονται ως ξεχωριστό δικαίωμα και αντίστοιχα πληρώνουν;

Βοηθητικός χώρος είναι οι αποθήκες και τα πάρκινγκ, τα οποία δηλώνονται στο Κτηματολόγιο μόνο εφόσον είναι αυτοτελείς χώροι, δηλαδή έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο.  

 

 • Ποιοι τύποι ιδιοκτησιών δηλώνονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο;

Οι τύποι ιδιοκτησιών που δηλώνονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο είναι οι ακόλουθοι:

 1. Απλά γεωτεμάχια,
 2. Κάθετες ιδιοκτησίες (απλές κάθετες ιδιοκτησίες),
 3. Οριζόντιες ιδιοκτησίες (απλές οριζόντιες ιδιοκτησίες, δικαιώματα υψούν),
 4. Οριζόντιες επί καθέτου ιδιοκτησίες (απλές οριζόντιες επί καθέτου ιδιοκτησίες, δικαιώματα υψούν),
 5. Ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείμενα (πηγαδότοποι, ανώγεια, υπόσκαφα, καμάρες, πηγάδια / φρεάτια, δεξαμενές, αντλιοστάσια, υδραγωγεία, ερημονησίδες, μύλοι, γεωτρήσεις, κατώγεια, ανωγειοκατώγεια, διπλά ανωγειοκατώγεια),
 6. Μεταλλεία,
 7. Ειδικές εκτάσεις (δρόμοι, ποτάμια / ρέματα, αιγιαλοί, παραλίες, λίμνες, παρόχθιες / παραλίμνιες ζώνες).