Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 • Τι απαιτείται για να μπω και να ελέγξω τα ακίνητα μου που είναι σε ανάρτηση

Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι οι κωδικοί εισόδου στο TAXISNET. Προϋπόθεση είναι να έχετε υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας. ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΟΣ


 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Επιλογή των ακίνητων σας που βρίσκονται σε διαδικασία ανάρτησης. Η ανάρτηση των περιοχών της χώρας γίνεται σταδιακά. Η υπηρεσία ενημέρωσης είναι διαθέσιμη μέχρι τη λήξη της ανάρτησης. Επιλέξτε από τους διαθέσιμους νομούς και περιοχές εκείνη στην οποία έχετε ακίνητο. Εμφανίζεται πίνακας με τις ιδιοκτησίες σας.
Για κάθε ακίνητο υπάρχουν 2 αρχεία: 1) Ένας χάρτης που φαίνεται η θέση της ιδιοκτησίας (απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος) και 2) Ένας πίνακας με περιγραφή των προσωπικών στοιχείων και της νομικής πληροφορίας (απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα)


 • Τι πρέπει να κάνω μετά;

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ελέγξετε με προσοχή όλα τα στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώματός σας. Είναι σημαντικό τυχόν σφάλματα και παραλείψεις να διορθωθούν σ΄ αυτήν τη φάση (Ανάρτηση) και όχι στη επόμενη φάση διορθώσεων που απαιτεί πολύπλοκες, δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες (πχ δικαστική απόφαση).


 • Εάν είναι όλα σωστά;

Δεν απαιτείται από πλευρά σας καμία ενέργεια. Σας προτείνουμε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αυτά στον υπολογιστή σας.


 • Διαπίστωσα σφάλματα και θέλω να τα διορθώσω.

Αν υπάρχουν προφανή (πρόδηλα) σφάλματα (πχ λάθος πατρώνυμο, αριθμός συμβολαίου, αριθμός μεταγραφής, όροφος ή εμβαδόν διηρημένης ιδιοκτησίας) υποβάλετε ψηφιακά χωρίς κόστος, εντός της προβλεπόμενης για κάθε περιοχή προθεσμίας, πατώντας το κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ στην αρχή της σελίδας.

Αν υπάρχουν πιο σοβαρά σφάλματα, (πχ εμβαδόν γεωτεμαχίου, όρια ιδιοκτησίας, αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου δικαιούχου (πλήρους/ψιλής κυριότητας, επικαρπίας) υποβάλετε, εντός της προβλεπόμενης για κάθε περιοχή προθεσμίας, ψηφιακά, πατώντας το κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ στην αρχή της σελίδας, μέσω κωδικών TAXIS, επισυνάπτοντας τα ανάλογα έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημά σας και καταβάλλοντας 5 Ευρώ μέσω κάρτας πληρωμών.

Κατ' εξαίρεση και μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Κτηματογράφησης μπορεί να υποβληθεί σε αυτό, μόνο με ραντεβού.


 • Έχω δηλώσει ένα ακίνητο και δεν εμφανίζεται. Τι να κάνω;

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει σωστά την περιοχή που βρίσκεται το ακίνητό σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δηλώσει το ακίνητο που αναζητάτε ελέγχοντας το σχετικό αποδεικτικό της δήλωσης σας.


 • Δεν έχω υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας. Τι κάνω;

Αν δεν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα, μπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσμη δήλωση κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Στην περίπτωση αυτή όμως προβλέπεται η επιβολή προστίμου, το οποίο σύντομα θα θεσμοθετηθεί. Κατά συνέπεια μπορείτε να υποβάλετε ακόμα και σήμερα τη δήλωσή σας, ψηφιακά


 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση των στοιχείων της ανάρτησης υποβάλλοντας είτε αίτηση διόρθωσης είτε αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος, ακολουθώντας τα βήματα της εφαρμογής στο site της Ελληνικό Κτηματολόγιο. Η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος είναι δωρεάν. Για την υποβολή αίτησης διόρθωσης στο τέλος της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να καταβάλετε τέλος 5 ευρώ μέσω κάρτας πληρωμών.


 • ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΚΑ)

Με την έναρξη της Ανάρτησης, σε κάθε συναλλαγή που αφορά στα ακίνητα της περιοχής (π.χ. σύνταξη συμβολαίων, συζήτηση ενώπιων δικαστηρίου, καταχώριση στο Υποθηκοφυλακείο) είναι υποχρεωτική η επισύναψη Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ).

Για την υποβολή αίτησης έκδοσης ΠΚΑ στην online εφαρμογή της Ελληνικό Κτηματολόγιο και στο τέλος της διαδικασίας, θα σας ζητηθεί να καταβάλετε τέλος 5 ευρώ μέσω κάρτας πληρωμών και αμέσως μετά την πληρωμή θα υπάρχει η δυνατότητα να εκδοθεί το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εντός της εφαρμογής.


 • ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ / ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Μετά την επεξεργασία των Αιτήσεων Διόρθωσης ακολουθεί η Δημοσιοποίηση των Εκθέσεων με σκοπό την ενημέρωση όσων υπέβαλαν Αίτηση Διόρθωσης κατά τη διαδικασία της Ανάρτησης και όσων ιδιοκτητών θίγονται (επηρεάζονται) από τις Εκθέσεις που συνέταξε το Γραφείο Κτηματογράφησης.


 • Τι περιλαμβάνει η κάθε Έκθεση;

​​​​​​​Κάθε έκθεση περιλαμβάνει αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψη της υποβληθείσας Αίτησης Διόρθωσης.


 • Τι πρέπει να κάνω αν έχω υποβάλει Αίτηση Διόρθωσης;

Μπορείτε να δείτε την Έκθεση που έχει συντάξει το Γραφείο Κτηματογράφησης. 

ΜΟΝΟΝ στην περίπτωση που η Αίτηση Διόρθωσης αφορά σε «εκτοπισμό» δικαιώματος κυριότητας ή επικαρπίας ή σε διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου εκτός «αποδεκτής απόκλισης», τότε, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε με την Έκθεση, πρέπει σε χρονικό διάστημα 30 ημερών να:

1. Συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία εντός της εφαρμογής.
2. Ενημερώσετε όσους ιδιοκτήτες θίγονται.
3. Επισυνάψετε τα αποδεικτικά γνωστοποίησης που στείλατε στους θιγόμενους ιδιοκτήτες, διαφορετικά η Αίτηση Διόρθωσής σας θα απορριφθεί. 


 • Τι κάνω στην περίπτωση που είμαι θιγόμενος ιδιοκτήτης;

​​​​​​​Αν ενημερωθήκατε ότι είστε θιγόμενος ιδιοκτήτης μπορείτε, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, είτε να συμφωνήσετε για τη διόρθωση είτε να διαφωνήσετε αιτιολογημένα, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία εντός της εφαρμογής. Εφόσον η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι συγκατατίθεστε στη διόρθωση σύμφωνα με τη συνταχθείσα έκθεση.

Αν η Αίτηση Διόρθωσης δεν αφορά σε «εκτοπισμό» δικαιώματος ή διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου εκτός «αποδεκτής απόκλισης» και εκκρεμεί η προσκόμιση στοιχείων, τότε μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία αυτά συμπληρωματικά στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τις περιπτώσεις αυτές υπάρχει σχετική πληροφορία (info) εντός της εφαρμογής.

Επισημαίνεται: Όλες οι παραπάνω αιτήσεις (αναφοράς/αντίρρησης) υποβάλλονται ατελώς.


 

ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 • Έκανα τη δήλωση στο Κτηματολόγιο χωρίς τοπογραφικό. Μπορώ να το υποβάλλω μεταγενέστερα;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα αίτησης κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων, όπως είναι το τοπογραφικό. Χρειάζεται να έχετε και το αποδεικτικό της δήλωσης.

 • Τι γίνεται με τα ακίνητα που δεν θα δηλώσει κανείς;

Τα ακίνητα αυτά καταγράφονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, η οποία διαρκεί περίπου 4 χρόνια, ακολουθεί προθεσμία 7 ετών τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για το Ελληνικό Δημόσιο, τους κατοίκους εξωτερικού και τους μόνιμα εργαζόμενους στο εξωτερικό.Ειδικά για τις περιοχές των προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999, η παραπάνω προθεσμία είναι δεκατετραετής (14) τόσο για τους κατοίκους του εσωτερικού όσο και για τους κατοίκους εξωτερικού.

 • Έχω υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο. Υπάρχει περίπτωση να κληθώ στο Γραφείο Κτηματογράφησης;

Ναι, εφόσον τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν είναι επαρκή για τον εντοπισμό της θέσης και των ορίων του ακινήτου σας, θα κληθείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης προκειμένου να υποδείξετε το ακίνητό σας στους χάρτες που θα σας υποδειχθούν από το προσωπικό του Γραφείου. 

 • Μπορώ να κάνω δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο με δικαίωμα για το οποίο εχω μόνο προσύμφωνο

Το προσύμφωνο είναι πράξη μη μεταγράψιμη στο Υποθηκοφυλακείο, συνεπώς δεν σας κατοχυρώνει ότι κατέχετε το ακίνητο. Θα πρέπει να προβείτε σε διόρθωση τέτοιου είδους εκκρεμοτήτων προκειμένου να υποβάλετε τη δήλωσή σας στο Κτηματολόγιο. Σημειώστε ιδιαίτερα το εξής: Αν έχουν συμπληρωθεί 20 χρόνια από την υπογραφή του προσυμφώνου και κατέχετε το ακίνητο, τότε μπορείτε να το δηλώσετε με το δικαίωμα της έκτακτης χρησικτησίας και να προσκομίσετε το προσύμφωνο ως αποδεικτικό της άσκησης χρησικτησίας. 

 • Έχω υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο και τώρα θέλω να πουλήσω το ακίνητό μου. Είναι απαραίτητη η επισύναψη πιστοποιητικού Κτηματολογίου;
Όχι, δεν απαιτείται επισύναψη πιστοποιητικού ή βεβαίωσης υποβολής δήλωσης για να μεταβιβάσετε το ακίνητό σας. Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να δηλώσει το ακίνητο που αποκτά τώρα στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, και μάλιστα εντός ενός μηνός από την ημέρα που θα το μεταγράψει στο Υποθηκοφυλακείο. Σημειώνουμε ότι η δήλωση αυτή δεν είναι εκπρόθεσμη, αλλά προβλέπεται από το νόμο με σκοπό την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης κατά το μεταβατικό στάδιο της κτηματογράφησης (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδω ). Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου θα χρειαστεί για σύνταξη συμβολαίου, συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και καταχώρηση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο που αφορά το ακίνητο σας μετά την ανάρτηση.
 • Ποια περιοχή ορίζεται ως αγροτική και πως μπορώ να μάθω αν η περιοχή που με ενδιαφέρει είναι χαρακτηρισμένη ως τέτοια;
Ως αγροτική στους κτηματολογικούς χάρτες ορίζεται η περιοχή  η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισμού προϋφισταμένου του 1923  ή εκτός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηματικής δόμησης.
Αν το ακίνητό σας βρίσκεται εκτός σχεδίου θα πρέπει να  απευθυνθείτε στο οικείο Γραφείο Κτηματογράφησης για να μάθετε εάν βρίσκεται σε χαρακτηρισμένη αγροτική ή αστική περιοχή.    

 

 • Σε περίπτωση που αδυνατώ να μεταβώ στο Κτηματολογικό Γραφείο για να παραλάβω τα πιστοποιητικά που ζήτησα με αίτησή μου, μπορεί να τα παραλάβει τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό μου;

Στα έντυπα των αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών υπάρχει θέση για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του προσώπου, που επιθυμείτε να παραλάβει τα αιτούμενα πιστοποιητικά για λογαριασμό σας, σε περίπτωση δικής σας αδυναμίας παραλαβής. Το πρόσωπο που θα υποδείξετε μπορεί να παραλάβει για λογαριασμό σας  τα πιστοποιητικά που ζητήσατε με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

 

 • Τι θεωρείται βοηθητικός χώρος; Πότε οι αποθήκες και τα πάρκινγκ δηλώνονται ως ξεχωριστό δικαίωμα και αντίστοιχα πληρώνουν;

Βοηθητικός χώρος είναι οι αποθήκες και τα πάρκινγκ, τα οποία δηλώνονται στο Κτηματολόγιο μόνο εφόσον είναι αυτοτελείς χώροι, δηλαδή έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο.  

 

 • Ποιοι τύποι ιδιοκτησιών δηλώνονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο;

Οι τύποι ιδιοκτησιών που δηλώνονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο είναι οι ακόλουθοι:

 1. Απλά γεωτεμάχια,
 2. Κάθετες ιδιοκτησίες (απλές κάθετες ιδιοκτησίες),
 3. Οριζόντιες ιδιοκτησίες (απλές οριζόντιες ιδιοκτησίες, δικαιώματα υψούν),
 4. Οριζόντιες επί καθέτου ιδιοκτησίες (απλές οριζόντιες επί καθέτου ιδιοκτησίες, δικαιώματα υψούν),
 5. Ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείμενα (πηγαδότοποι, ανώγεια, υπόσκαφα, καμάρες, πηγάδια / φρεάτια, δεξαμενές, αντλιοστάσια, υδραγωγεία, ερημονησίδες, μύλοι, γεωτρήσεις, κατώγεια, ανωγειοκατώγεια, διπλά ανωγειοκατώγεια),
 6. Μεταλλεία,
 7. Ειδικές εκτάσεις (δρόμοι, ποτάμια / ρέματα, αιγιαλοί, παραλίες, λίμνες, παρόχθιες / παραλίμνιες ζώνες).