Υποθηκοφυλακείο ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

Παναγιώτα Παπαγεωργίου

Κ. Καραμανλή 3, ΤΚ. 37500

Τηλ: 2425022303